Vinamilk

  • Sữa chua Nha Đam của Vinamilk giá bao nhiêu? Sữa chua Nha Đam của Vinamilk giá bao nhiêu?
    Một thùng sữa chua Nha Đam của Vinamilk gồm 48 hộp được chia ra thành 12 lốc sữa chua. Nếu như theo giá bán lẻ từng hộp sữa chua sẽ là 6 ngàn đồng một hộp. Bán sỉ sẽ là 5,500 đồng một hộp, tuy nhiên khi bán một thùng thì giá thành...